[Văn hoá Trung Hoa] Vì sao Tôn Ngộ Không hét lên rằng: “Yêu quái,...

Thế nào là yêu tinh, thế nào là quỷ quái? Yêu tinh so với quỷ quái có điểm gì khác biệt? Trong Tây Du Ký, vì sao Tôn Ngộ Không hét lên rằng: “Yêu...